Senin, 28 Maret 2011

KEMED JEUNG ICIH Part 2

LANJUTANNYA...

Teu lila, aya semah datang.
Semah : punten….?
Kemed : encih, tuh aya semah tuh.
Icih : boa-boa anu nagih hutang ituh.eh….
Kemed : telat,aing tanggung jawab samperkeun.!!!
Cih… bisi nanyakeun aing bejakeun euweuh….
Icih : euweuh kamana, apan kapastiana oge aya di dinya.?
Kemed : he’euh iyeu mah ngabobodo,
Semah : Punten…..
Icih : teu aya ngabobodo.
Kemed : eh, lain kitu. Heug samperkeun sina asup sina asup,
Semah : punten….
Kemed : ka dieu keun, arek di warah ku aing mah.
Semah : punten.!!
Icih : Sok asup rek di warah ku aing mah,.
Kemed : eh, lain kitu atuh, heug samperkeun bade aya peryogi naon.
Icih : peryogi artos we, bade mayar sametan.
Kemed : Lain ka aing, itu kasemah sena asup.!!
Semah : Asalamualaikum…
Icih : Waalaikumsalam….
Kemed : waalaikumsalam….
Aeh, sugan the semah saha,? Geuning jang ocim.
Semah : enya, kang.
Kemed : tos timana euy???
Icih : yeuh, euceu mah loba hutang jang,
Kemed : cicing,
tas timana?
Icih : enya, tas timana jang?
Semah : ngahaja we kadieu,
Icih : euleuh, ngahaja cenah kemed.
Kemed : aya naon euy?
Icih : aya naoonnnn cenah jang?
Semah : Nu matak aya perlu.
Icih : ishh,,,, aya perluuuu cenah kemed.
Kemed : di cekek hareupeun semah siah,,,
Icih : rek di cekekk…. Cenah jang,*bersambung**

Kemed&Icih Part 1

kacaritakeun di daerah sunda, aya sapasang salaki pamajikan,pagaweana cekcok we.Icih : kumaha ieu teeh nya?, duh s si kemed teh, teu baleg-baleg pisan? (bari ngilik-ngilik)
kemed : aing rek ngabeca lamun aya nu nanyakeun bejakeun we keur dines.kade hati-hati di imah (bari make topi)
Icih : he’eh jung. Kade balik na tong beurang teuing.aing butuh duit ., (nyeletuk)
kEmed : nya he’eh atuh, geus meunang duit mah aing ge balik, kumaha milik we…
Icih : Lain kumaha milik kumaha milik... ulah siga kamari balik magrib teu mawa duit saperak-Perak acan. Lieur aing mah. (rada ngambek)
Kemed :he’eh da kamarimah muatana ge euweuh. Ti isuk jedur aing nungguan muatan, euweh saurang-urang acan, aya eta ogge saurang, teu di tarik ku aing mah, jelema na teu gableg pikiran, piraku ukuran narik mere dua puluh rebu? (kesel)
Icih : eleh-eleh dua puluh rebu teu ditarik? Naha sia teh olo-olo teuing.! (kesel bari saeutik nyentak)
Kemed : Lain olo-olo jauh deuleu ka Surabaya.
Bisa wae ku aing di tarik, ngan balik na beca meureun suku aing tinggal sajengkal.
Icih : dasar jelema were sia mah, di ajak nyarita sabener-bener kalah ngacaprak kamana wae, aing mah lin heureuy emed, aing mah nyaan butuh duit. (tamah kesel )
kEmed : teu ngarti aing mah ti mimiti ku aing di kawin nepi ka ayeuna anger we sia mah butuh duit .Asa teu insap-insap. (gigideg)
Icih : aeh-aeh eta si curik, yeh kemed, aing mah menta duit soteh jang mayar hutang, da sia mah teu nyaho, nunagih hutaNG meuni rabul, era deule. (makien kesel)
Emed : alus loba hutang mah, ( cirina loba nu mercaya.
Icih : dasar sia mah jelema teu boga kaera, kanel kulit beungeut sia mah.(kesel campur ngambek)
kEmed : eh, alus ge kanel beunget mah, tibatan kulit beungeut ipis. Disibeungeutan 2 kali, beak beunget aing.
Icih : ahhh… tobat aing mah, ampun gusti…(beuki kesell))
kEmed : aing nu tobat mah, ungal rek init namangan kudu we riweuh ku urusan nu nagih hutang,.
Icih : Yeuh, aing mah yeuh.
Kemed : arek di tagih teu daek aing mah.
Icih : aeh, aeh siah, yeuh kemed, dengekeun yeuh.!
menta duit soteh keur mayar hutang, tatadi ge aing ngomong keur mayar hutang, ari s ia teu ngarti-ngarti atuh kemed.!!! (ngambek campur kesel)
Kemed : Heu’eh enggeus atuh, nguruskeun waE nu nagih nu nagih, da aing mah lain hayang di tatagih, jeung jelema na we asa kabina-bina, jaba nganyukeun jaba nagih. Teu gableg kaera.. (kukulutus)

Icih : sia teh lieur…. (tambah ngamek)
Kemed : tuda enya asa kabina-bina,ungal rek init nawangan , kudu wee ribut ku nagih hutang, balik namangan geus di papagkeun kunu nagih hutang, jadi lieur ka aing nage.
saha wae anu nagih hutang teh?????? (kesel bari gagaro sirah)
Icih : Loba, ceu Kenoh, kang rustap, aki oci (ngome-ngome ramo), malah aki oci mah nagih na the ngabring jeung anakk incu na, da ku siaaa di anyukan kabeh (kesel)
Kemed : geus kieu we tuh, sakur nu ngih hutang datangan ku sia kabeh, bejaan isukan pabeubeurang ku aing di dagoan di dieu. (ngomong wijaksana)
Icih : tah… kitu atuh. Eta ngarana lalaki tangung jawab, jadi isukan teh arek di bayar kabeh nyah???? (rada alon ngomongna tur teu pati kesel)
Kemed : Lain. Aing rek ngamuk… (omonganna tarik)
yeuh, cing saksian ku sia, aing rek berjuang di rempug ku nu nagih hutang,..
tempokeun hasilna, aing anu gugur atow nu naragih hutang ngagaroler…!!!
Icih : sia mah kalakah ngacapruk, dasar sia mah jelema teu boga pikiran.!, kalahkah ngacapruk, cing atuh kemed da sia the lalaki, mikir atuh usaha. (balik deui kesel)
Kemed : beu…, kapan aing the tadi the arek indit usaha, ngadon di ajakan pasea. (ngomekeun topi anu di pake manehna)
Icih : iyeuh, maksud aing mah neangan usaha sejen, lain ngan nganelkeun tina usaha ngabeca hungkul, yeuh kana naon weh, tuh kawas batur ngabelaan anak pamajikan teh , nepi katoh-tohan banting tulang.
Kemed : Oh, jadi aing teh kudu banting tulang? Heug ku sia kumpul keun tulang-taleng sing loba.
ku aing rek di puntang panting. Tempokeun supaya kadeuleu aing the banting tulang.
Icih : dasar….. jelema teu ecreug, dasar jelema wereu…
yeuh, kemed sing mikir atuh sia the, kacida-cida teuing, jadi lieur ka aingna.(makin kesel campur ngamek)
Kemed : tuda enya kesel aing mah, (kukulutus)
Icih : aing nu kesel mah, bingung kumaha mayarann hutang,(ningali ka si Kemed)
Kemed : Lah…, na ku bingung-bingung teuing, yeuh urusan mayar hutang mah ulah dipikirkeun, tuh si Omod kakarn ek ngajual motor payu opat juta satengah,.
Icih : terus kumaha??? (sarius ningalikeu si Kemed)
Kemed :karep… make kumaha, antep wee….
motor-motor manehna di jual-di jual ku manehna, yeuh urang mah tong pipilueun, era deuleu, mikir atuh.
Icih : yeuh ari sia the nyarita kamana wae,?
iyeuh nyaho aing the keur susah, (beuki kesel wae)
Kemed : he’euh tong mikiran wae kasusah tuh, bangblaskeun sing janglar, tuh jiga babaturan aing, si Saro , sangsara na leuwih-leuwih ti urang, anak reuay salima-lima , hutang sa abreg-abreg, tapi jelema na mah teu lunguwut,, gumbira we kaditu kadieu the teu weleh seuri, nyaho-nyaho maot weh TBC… (nyeletuk)
Icih : astagfirullah ari maneh, yeuh pangpangna nu jadi pikiran aing the si otong, lamun nepikeun si otong di eureunkeun ti sakola na, rek kumaha budakl the kahareupna.,
(Kesel sabari ngarames bajuna)
Kemed : ah, kumaha engke we. Maung ge teu sakola teu weleh we hirup. Teu eleh ku sarjana, sok wani tarohan aing mah, maung di adukeun jeung sarjana , aing tarohan meunang maung siah.
Icih : Dasar jelema weureu sia mah . di ajak nyarita sabener-bener kalah ngacaprak, dasar ataah odol, hese nyarita jeung jelema burung mah.(kesel)
Kemed :he’euh enggeus atuh , ulah mikiran wae kasusah, moal aya tungtung na.(bari nangtung)

Teu lila, aya semah datang.


BERSAMBUNG

Kamis, 24 Maret 2011

Pengorbanan Cinta sang Burung

Dahulu kala saat tumbuhan dan hewan dapat berbicara layaknya manusia,

 ada seekor burung yang bernama "Wikki" dia burung yang sangat baik, dan juga ramah,
 dia mempunyai 1 saudara laki-laki yang bernama Wolly tapi kedua induknya telah lama meninggal.
 suatu hari dia melihat setangkai bunga mawar yang berwarna putih, dia terlihat sangat cantik namun dia itu gadis yang sangat angkuh, dia bernama "Martih"alias (mawar putih). lalu Wikki pun menghampirinya,


Wikki    : (sambil menyodorkan sayapnya kedepan bunga) "Hai,mawar?"
 Martih  :  (memalingkan muka dari burung dan mengabaikan sapaan dari sang burung).
Wikki    :  (dengan wajah sedikit sedih namun tetap tersenyum) "siapa namamu?"
Martih   : (dengan wajah judes) "kenapa kau masih disini, aku sedang tak mau diganggu !!!"
 Wikki   : (wajah sedih) "maafkan aku karena mengganggu mu, tapi  aku tak bermaksud begitu"
Martih   : (dengan wajah yang masih judes) "memangnya kau mau apa?"
 Wikki   : (tersenyum dan menyodorkan sayapnya) "aku hanya ingin berteman denganmu, siapa namamu?"
 Martih  : "Martih"
 Wikki   : "jadi namamu Martih".
Martih   : "ya aku Martih". (sambil berjalan meninggalkan sang burung).
 Wikki   : "Hei...., namaku Wikki". (setengah berteriak)
Wikki    : (dengan nada pelan) "aku rasa aku jatuh cinta padanya".


Keesokan harnya sang burung menemui Martih, dan dia bertekad untuk mengatakan perasaannya hari itu, Wikki tau bahwa perasaan nya itu tidak mungkin dan tidak wajar, karena Martih itu tumbuhan sedangkan dia binatang, layaknya burung jatuh cinta pada burung juga tapi dia sudah bulat bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Martih.


Wikki  : "Hai, Martih?"
Martih  : "hmmm, kau lagi"
Wikki   : "ya , sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu padamu.." (menunduk)
Martih  : "mengapa tak langsung bicara saja?"
Wikki   : "Martih...., mmmmm se..sebbe..narnya aku mencintaimu, (menunduk dan merasa sangat gugup).
Martih  : (melihat kearah Wikki dan merasa sangat terkejut)
Wikki   : "Martih..., Mau kah kau menjadi kekasihku? aku tau ini tak mungkin tapi aku sangat mencintaimu. (dengan penuh keyakinan)
Martih  : (masih sangat terkejut) "apa kau tak sadar ? aku tidak mungkin mencintai seekor burung, dan jika kau seekor kumbang yang tampanpun aku tak akan mau padamu."
Wikki  : "mengapa ?" (menatapMartih)
Martih  : "ya, karena aku tak mencintaimu" (dengan lantang) "aku hanya akan mencintaimu jika kau bisa mengubah tubuhku yang berwarna putih menjaadi berwarna merah, karena aku sebentar lagi akan mati jika aku tak segera berubah menjadi berwarna merah"
Wikki  :  "tidak kau tak boleh meninggalkanku". (wajah ketakutan)"baiklah, apa kau sungguh-sungguh dengan ucapanmu itu?"
Martih : "tentu saja" tapi jika kau benar-benar menyukai ku dan ingin menjadi kekasihku dan mau menyelamatakanku.
Wikki  : "aku pergi dahulu" (tersenyum lalu bergegas meningglkan Martih)
Martih : "maafkan aku telah berbohong padamu". "aku hanya ingin kau menjauhi karena aku tak mencintai burung sepertimu." (sambil melihat kearah Wikki yang sudah jauh terbang)


Wikki pun merasa sangat kecewa dan dia terbang sangat tinggi meninggalkan Martih, dia terdiam di atas dedahannan yang sangat tinggi, dia menjerit di atas dahan itu, memangil nama Martih.namun kini dia berpikir apa yang harus ia lakukan agar bisa mengubah Martih yang putih menjadi merah.
akhirnya Wikki memutuskan untuk menggunakan satu cara yang mungkin hanya itu yang bisa Wikki lakukan agar dapat mengubah warna putih Martih menjadi merah,.

Siang itu berlalu  menjadi malam dan menjadi siang kembali.

Wikki  : "Marttiiihh....." (terbang menuuju Martih)
Martih  : (melihat) "mengapa dia masih saja menemuiku, bukan kah aku sudah memberikan persyaratan yang sangat sulih padanya, apa secepat itu dia mendapatkan ide, untuk mengubah warna putihku ini menjadi warna merah, ? Lagian mana mungkin Warna putih ku ini bisa diubah?" (bergumam)
Wikki  : (diam di dedahanan dekat Martih)
Martih : "apa jangan-jangan dia ingin menyerah? hmmmm, bagus!!!" (bergumam, sambil tersenyum-senyum)
Wikki  : (tersenyum terlihat sangat gembira) "Martih>"
Martih : ( wajah kebingungan  sambil bergumam) "tapi mengapa dia begitu terlihat bahagia?"
Wikki  : "Martih , aku sudah menemukan bagaimana caranya mengubah mu menjadi berwarna merah". (tersenyum)
Martih  : (terkejut) "hah? tidak mungkin."
Wikki : "tapi aku bersungguh-sungguh".(sambil turun mendekati Martih) dan tentunya kau masih mengingat janjimu kemarin kan?"
Martih  : memang nya apa yang akan kau lakukan agar bisa mengubahku menjadi berwarna merah?

Wikki berputar - putar di atas Martih dan berkata:
Wikki  : "apa boleh aku menciummu?" (sambil mencium Martih)
Martih : (tanpa reaksi dia begitu sangat terkejut)

setelah itu Wikkipun mendekatkan dirinya dan mematahakan sayap nya sehingga keluar darah dari sayapnya dan bercucuran pada Martih sehingga menutupi warna Martih menjadi merah. Martih sangat terkejut  .
Martih : "Wikki, apa yang kau lakukan padaku? cepat bangun!"
Wikki  : "Martih aku sangat mencintaimu" (dengan tersedu-sedu lalu perkataannya terputus setelah mengucapkan itu).
Martih : "Wikiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......." (berteriak sangat keras sambil bercucuran karena menangis,) maafkan aku telah membohongimu, aku tak menyangka kau akan lakukan ini padaku. WIkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiii.........


Martih pun sangat  menyesali perbuatannya terhadap Wiikki. dia sadar selama ini tak ada apapun yang mau berkorban untuknya dengan mengobarkan nyawa.dia sadar kalau dia juga sangat mencintai Wikki, sang burung yang selalu memujanya dan mencitaimnya dengan tulus.Martih sangat berharap agar wikki bisa  hidup kembali namun itu tak akan mungkin.

Dan karena darah sang burung yang mengubah warna martih menjadi merah itu kini terus menempel dan benar-benar mengubah warna putih Martih menjadi merah .Martih pun tak pernah bisa mencintai yang lain selain Wikki, karena Wikki yang dia cintai dan sejak saat itu Martih selalu menangis dan tangisannya itu selalu berwarna merah hingga akhir hayatnya.

Senin, 28 Februari 2011

Hello Guys..

akhirnya bisa jugga bkin blog, sebnernya sih udh dri lama bkin blog.
 tapi gak kesampean juga,,,
hmmm, niatnya disini aku mau post cerpen2 aku, tapi cerpen nya malah ilang,
so harus bikin lagi deh..

Sabtu, 26 Februari 2011

PROFIL HE'S BEAUTIFUL

aku cinta banget sama yang namanya A.N.JELL,
jadi bakalan aku tulis tentang  mereka, agar selalu diingat oleh siapapun termasuk aku...pertama aku awali dari sang Vocalis, "Hwang Tae Kyung" (Jang Geun Seok),1. JANG GEUN SEOK (HWANG TAE KYUNG)

 • Name: 장근석 / Jang Geun Seok
 • Profession: Actor, singer, and model
 • Birthdate: 1987-Aug-04
 • Height: 182cm
 • Weight: 63kg
 • Star sign: Leo
 • Blood type: A  

TV Shows


Movies

 • You Pet (2010)
 • Itaewon Murder Case / The Case of Itaewon Homicide (2009)
 • Members of the Funeral (2008)
 • Baby and Me (2008)
 • Do Re Mi Fa So La Ti Do (2008)
 • Going Crazy Waiting / The Longest 24 Months (2007)
 • Happy Life (2007)
 • One Missed Call Final (2006)

Recognitions


Trivia

 • Education: Seoul Dong Eui Elementary, Kwang Jang Middle School, New Zealand Nelson College, Bang San High School, Han Yang University (Theater and Film major)
 • Hobbies: Snowboard, skiing, dancing, and singing

External Links

2. PARK SHIN HYE (GO MI NAM)

 

Profile

 • Name: 박신혜 / Park Shin Hye (Bak Sin Hye)
 • Chinese name: 朴信惠 / Pu Xin Hui
 • Profession: Actress, model and singer
 • Birthdate: 1990-Feb-18
 • Birthplace: Paju, Gyeonggi, South Korea
 • Height: 163cm
 • Weight: 45kg
 • Star sign: Aquarius
 • Blood type: A

TV Shows


Movies

 • Cyrano; Dating Agency (2010)
 • Evil Twin / The Hometown of Legends (2007)
 • Love Phobia (2006)

Recognitions


Trivia

 • Education: Seoul Young-Pa Girls' Middle/High School
 • Talent: Dancing
 • Hobby: Listening to music
 • Debut: Lee Seung Hwan's music video "Got - flower" in 2003
 • Has released a digital single, "Prayer", a song she used to sing in this drama Tree of Heaven but was not released in the Official OST.

External Links

3. JUNG YONG HWA (KANG SHIN WOO)


 

Profile

 • Name: 정용화 / Jung Yong Hwa (Jeong Yong Hwa)
 • Profession: Singer and actor
 • Birthdate: 1989-Jun-22
 • Birthplace: Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, South Korea
 • Height: 180cm
 • Star sign: Cancer
 • Blood Type: A
 • Talent agency: F&C Music

TV Shows


Recognitions


Trivia

 • KPOP group: C.N. Blue
 • Hobbies: Listening to music, piano

External Links

 4. JEREMI (LEE HONG GI)

 

Profile

 • Name: 이홍기 / Lee Hong Ki (Lee Hong Gi)
 • Profession: Singer and actor
 • Birthdate: 1990-Mar-02
 • Height: 178cm
 • Weight: 60kg
 • Blood Type: AB
 • Star sign: Pisces
 • Family: Younger sister
 • Talent agency: F&C Music

TV Series


Movies


Recognitions


Trivia


External Links